November 12, 2008

aku tak suka

aku tak suka org perasan bagus
aku tak suka org yg ingat dia sorg yang bagus
aku tak suka org yg asyik ingat dia bagus

aku tak sukaaaaaaaaaaa kalau org tu ingat dia je puh-fecttttttttttttt!!!!

No comments: